Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku w PIW Starachowice cd.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W STARACHOWICACH

Starachowice, dnia 25 października 2021 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU
w
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w STARACHOWICACH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach zgodnie z § 7 ust.1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 poz. 2004 z późn. zm.) informuje o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży:

Nazwa składnika majątki Numer
inwentarzowy
Ilość Wycena
jednostkowa
Wartość Rok nabycia Stan techniczny
Kopiarka Olivetti 8/80/803-2 p.1 1 20,00 20,00 2006 zużyty
Zestaw komputerowy 4/49/491 p.11 1 1,00 1,00 2014 zużyty
Fotel Gracja 8/81/814 p.2 1 1,00 1,00 2007 zużyty
Fotel Nadir 8/81/814 p.3 1 1,00 1,00 2007 zużyty
Mikser ręczny + nóź 8/80/802 p.5 4 1,00 4,00 2006 zużyty
Termometr lab. 8/80/802 p.21 4 1,00 1,00 2010 zużyty
Rozdrabniacz Philips p.8 str.20 2 1,00 2,00 2016 zużyty
Kserokopiarka Canon NP. 6512 80/80803-8 p.1 1 20,00 20,00 2001 zużyty
Robot Philips 8/84/840-0 p.10 1 1,00 1,00 2005 zużyty
Robot Zelmer 8/84/840-0 p.11 1 1,00 1,00 2005 zużyty
Fotel 8/81/814 p.3 1 1,00 1,00 2001 zużyty
Czajnik Zelmer 8/84/840-1 1 1,00 1,00 2010 zużyty
Termohigrometr 8/80/802 p.20 2 1,00 2,00 2018 zużyty
Krzesło ISO 8/81/815 10 1,00 10,00 1999 zużyty
Fotel Dedal 8/81/814 p.3 6 1,00 6,00 2001 zużyty
Aparat telefoniczny Panasonic 6/62/626-0 1 1,00 1,00 2007 zużyty
Czajnik Indy 8/84/840-1 p.4 1 1,00 1,00 2015 zużyty
Czajnik Bosch 8/84/840-1 p.5 1 1,00 1,00 2018 zużyty
Sito 8/80/802 str.12 p.18 1 1,00 1,00 2009 zużyty
Termohigrometr 8/80/802 str.19 p.6 2 1,00 2,00 2015 zużyty
Blender Braun 8/80/802 str.12 p.10 3 1,00 3,00 2008 zużyty
Blender Braun 8/80/802 str.12 p.12 3 1,00 3,00 2009 zużyty
Blender 8/80/802 str.12 p.16 3 1,00 3,00 2009 zużyty
Blender 8/80/802 str.12 p.27 1 1,00 1,00 2010 zużyty
Blender 8/80/802 str.12 p.28 3 1,00 3,00 2010 zużyty
Termometr weterynaryjny 8/80/802str.20 p.10 11 1,00 11,00 2016 zużyty
Termometr LB-560C 8/80/802 str.19 p.3 4 1,00 4,00 2011 zużyty
Termometr elektr. DT 34L 8/80/802 str12 p. 24 1 1,00 1,00 2006 zużyty
Termometr 8/80/802  str.12 p.25 1 1,00 1,00 2010 zużyty
Termometr elektr. DT 34L 8/80/802 str12 p. 29 1 1,00 1,00 2010 zużyty
Termometr kontaktowy IKA 8/80/802 str.12 p.32 5 1,00 5,00 2011 zużyty
Telefon LG H220 6/62/625-01 p.5 1 1,00 1,00 2016 zużyty
Pen Drive Kingston 8/84/840-0 p.26 12 1,00 12,00 2010 zużyty
Listwa zasilająca 8/84/840-0 p.27 10 1,00 10,00 2010 zużyty
Gruszka 8/80/802 p.19 2 1,00 2,00 2016 zużyty
Mieszadełko 9×40 8/80/802 p.27 10 1,00 10,00 2016 zużyty
Mieszadełko 8×50 8/80/802 p.26 5 1,00 5,00 2016 zużyty
Mieszadełko 9×40 8/80/802 p.21 10 1,00 10,00 2016 zużyty
Stoper 8/80/802 p.11 5 1,00 5,00 2016 zużyty
Pipeta 25 ml 8/80/802 p.9 5 1,00 5,00 2016 zużyty
Blender 8/80/802 p.3 5 1,00 5,00 2014 zużyty
Pipeta 25 ml 8/80/802 p.12 5 1,00 5,00 2016 zużyty
Pompka do pipet 8/80/802 p.13 5 1,00 5,00 2016 zużyty
Rynienka do liczenia larw 8/80/802 p.18 50 1,00 50,00 2016 zużyty
Mieszadło magnetyczne 8/80/802 p.1 1 1,00 1,00 2006 zużyty
Mieszadło magnetyczne 8/80/802 p.3 1 1,00 1,00 2006 zużyty
Mieszadło magnetyczne 8/80/802 p.4 2 1,00 2,00 2006 zużyty
Mieszadło magnetyczne 8/80/802 p.8 2 1,00 2,00 2007 zużyty
Notebook Asus 4/49/491 p.4 1 1,00 1,00 2010 zużyty

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty, o których mowa powyżej, należy składać do 29 października 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
Radomska 29
27-200 Starachowice

Oferty można składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach w godzinach 7.30-15.30

lub mailowo na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
Radomska 29
27-200 Starachowice

Oferty można składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach w godzinach 7.30-15.30 lub mailowo na adres: starachowice.piw@wetgiw.gov.pl

 

Oferta powinna zawierać :

  • Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (dokładny adres zamieszkania),

Natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek -nazwa, adres i siedzibę , a także telefon kontaktowy:

  • Wykaz składników majątku objętych ofertą ze wskazaniem nazwy składników;
  • Oświadczenie, że zapoznał się ze stanem składników majątku, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  • Oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.

(wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1)

W przypadku wpływu co najmniej dwóch ofert dotyczących nabycia tego samego składnika majątku ruchomego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach dodatkowo przeprowadzi aukcje, pomiędzy tymi osobami.

Powiatowy inspektorat Weterynarii w Starachowicach zastrzega sobie prawo do odwołania oferty sprzedażowej (całej lub części) bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji na temat składników rzeczowych majątku ruchomego można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starachowicach pod numerem telefonu 41 2747113

Zbędne składniki majątku ruchomego można oglądać w dniach 25.10 – 29.10.2021 r. , w godzinach 8.00-14.00 w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Zakupione składniki majątku ruchomego zostaną wydane po dokonaniu wpłaty przelewem na rachunek bankowy sprzedającego nr 25 1010 1238 0856 9022 3100 0000

Jeżeli w/w składniki majątku ruchomego nie zostaną sprzedane, zostaną fizycznie zlikwidowane.

Informacja została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach oraz na stronie internetowej: www.piw.starachowice.pl.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Starachowicach
Zbigniew Polak

ZAŁĄCZNIK NR1 – Formularz ofertowy

Pobierz dokument Word
Wyświetl w nowej zakładce

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *