Informacja dla mieszkańców powiatu starachowickiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji  (UE) 2023/685 z dnia 27 marca 2023 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, nastąpiła zmiana zasięgów poszczególnych stref na terenie powiatu starachowickiego

 • obszar objęty ograniczeniami I (strefa niebieska) – wymieniony w części I załącznika do ww. Rozporządzenia obejmuje :

— gminę Mirzec, Brody oraz część gminy Wąchock położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 w powiecie starachowickim,

 • obszar objęty ograniczeniami II (strefa różowa) zostaje zniesiony.
 • obszarem wolnym od ASF są tereny miasta i gminy Starachowice, gmina Pawłów oraz część gminy Wąchock położonej na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42.

 

W związku z tym iż sytuacja w zakresie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń jest nadal dynamiczna i w każdej chwili może nastąpić rozszerzenie stref Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w przypadku pozyskiwania mięsa świń i dzików na użytek własny na obszarach objętych ograniczeniami obowiązują następujące zasady:

 

Ubój na użytek własny w gospodarstwie zlokalizowanym na terenie obszarów objętych ograniczeniami z powodu ASF jest dozwolony pod warunkiem, że:

 • świnie przebywają w gospodarstwie minimum 30 dni przed ubojem,
 • uboju zwierzęcia dokona osoba przeszkolona,
 • świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • mięso pozyskane od tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu,
 • zostaną pobrane próbki do badania laboratoryjnego na obecność wirusa ASF jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Bez zmian pozostaje obowiązek zgłaszania zamiaru przeprowadzenia uboju na użytek własny do Powiatowego Lekarza Weterynarii – minimum 48 godz. przed ubojem.

 

Mięso dzików odstrzelonych na terenie obszarów objętych ograniczeniami z powodu ASF :

Każdy dzik odstrzelony na obszarze objętym ograniczeniami,  jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

 • punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,
 • innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej

Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych mogą opuścić ww. obiekty, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF.

Tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.

Próbki do badania w kierunku włośni powinny zostać pobrane dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF.

chłodnie zlokalizowane w strefie objętej ograniczeniami I (niebieskiej), przyjmujące dziki odstrzelone w tej strefie,  znajdują się w miejscowościach :

 • Krynki, ul. Starachowicka 55, 27-230 Brody (Ośrodek Wypoczynkowy „Oczko”)
 • Ostrożanka 12, 27-220 Mirzec
 • Lubienia, ul. Wschodnia 89, 27-230 Brody
 • Wąchock, ul. Św. Rocha 30, 27-215 Wąchock należąca do Koła Łowieckiego nr 1 ‘ŁOŚ” Starachowice

chłodnia zlokalizowana w strefie wolnej od ASF: „Punkt Skupu Dziczyzny”, Jadowniki 51, 27-225 Pawłów

 

W przypadku przekazywania dzika do chłodni z obszaru objętego ograniczeniami, myśliwy jest zobowiązany wypełnić dokładnie dokument dochodzenia epizootycznego (DDE), podając szczegółowe dane dotyczące miejsca odstrzału: miejscowość lub jej okolice oraz współrzędne geograficzne (zgodne z ZIPOD), zwracając uwagę na granice stref epidemiologicznych ASF.

Lekarzami uprawnionymi do przeprowadzania badania przedubojowego i poubojowego świń na użytek własny z terenu powiatu starachowickiego są:

 • Lek. wet. Grzegorz Chmura vel Chmurzyński
 • Lek. wet. Michał Wesołowski

Lekarz uprawniony do badania świń i dzików na obecność włośni z terenu powiatu Starachowickiego

 • wet. Michał Wesołowski

Aktualne mapy stref objętych ograniczeniami można zobaczyć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/