Działalność statutowa

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STARACHOWICACH

Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu starachowickiego obejmuje:

  • zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie, badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, badanie zwierząt łownych i ich mięsa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,
  • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej,
  • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
  • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt,
  • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,
  • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,
  • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
  • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania.

 

Opublikował(a): Rafał Głodała

Ostatnia zmiana: