Informacja dla leśników i myśliwych

Rola myśliwych i leśników w zapobieganiu afrykańskiemu pomorowi świń

  • Należy zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie afrykańskiego pomoru świń.
  • Należy zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub czynności służbowych.
  • Myśliwy po polowaniu przez 72h nie powinien wchodzić do chlewni.
  • Należy przestrzegać higieny po zakończonym polowaniu (nie pozostawiać patrochów w lesie, zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zmienić obuwie i odzież).
  • Nie pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie.
  • Myśliwi i leśnicy utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie winni pamiętać o przestrzeganiu zasad higieny przed każdorazowym wejściem do chlewni.