Kategoria: Dla Rolników przedsiębiorców

0

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

  Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowezwierzę,np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń,ulegniewypadkowi,np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji...

0

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży. Należy również pamiętać, że działalność polegającą na uboju zwierząt gospodarskich pochodzących z innych gospodarstw...

0

Rzeźnie rolnicze – informacje dla rolników

W tego typu zakładach podmioty będą mogły poddawać ubojowi zwierzęta utrzymywane we własnym gospodarstwie, jak również zwierzęta innych podmiotów utrzymywane w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich. Możliwe będzie również dokonywanie rozbioru...

0

Ubój na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do uboju zwierząt na użytek własny. Chętnych proszę o zgłaszanie się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w celu uzgodnienia terminu szkolenia.