Druki i formularze

Zgłoszenie woli podjęcia czynności w drodze wyznaczenia, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Pobierz dokument Word
Wyświetl w nowej zakładce


Formularz rejestracji rolniczego handlu detalicznego


Formularz pdf można wypełnić elektronicznie po pobraniu na dysk i otwarciu w programie Acrobat Reader (nie w oknie przeglądarki). Następnie należy odesłać wypełniony i zapisany plik pdf jako załącznik emaila na Nasz adres: starachowice.piw@wetgiw.gov.pl

Pobierz dokument PDF
Wyświetl w nowej zakładce


Zgłoszenie posiadania ptactwa w chowie przydomowym

Formularz pdf można wypełnić elektronicznie po pobraniu na dysk i otwarciu w programie Acrobat Reader (nie w oknie przeglądarki). Następnie należy odesłać wypełniony i zapisany plik pdf jako załącznik emaila na Nasz adres: starachowice.piw@wetgiw.gov.pl

Pobierz dokument PDF
Wyświetl w nowej zakładce


Zgłoszenie przesyłki drobiu

Formularz pdf można wypełnić elektronicznie po pobraniu na dysk i otwarciu w programie Acrobat Reader (nie w oknie przeglądarki). Następnie należy odesłać wypełniony i zapisany plik pdf jako załącznik emaila na Nasz adres: starachowice.piw@wetgiw.gov.pl

Pobierz dokument PDF
Wyświetl w nowej zakładce


Ubój z konieczności


Pobierz Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźniąPobierz Świadectwo zdrowia – ubój z konieczności