Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec lub kóz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, iż zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1539 z późn. zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz. Zgłoszenia można dokonywać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach.
Formularza zgłoszenia padnięcia bydła, owiec i kóz :

Pobierz dokument PDF
Wyświetl w nowej zakładce

 

Do formularza na leży dołączyć kopię dokumentu odbioru padliny, wydananego przez zakład utylizacyjny.