Informacja dla hodowców trzody

W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium RP, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach przypomina podstawowe zasady bioasekuracji do bezwzględnego stosowania w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną. Gospodarstwa podzielone są na dwie kategorie: komercyjne, czyli takie, które wprowadzają na rynek prosięta lub tuczniki oraz niekomercyjne, które produkują świnie na własny użytek.

  • W chlewniach niekomercyjnych obowiązywać mają następujące zasady:
  • zakaz skarmiania zlewek,
  • zakaz kontaktowania świń ze zwierzętami przenoszącymi ASF,
  • zakaz wprowadzania do gospodarstw tusz i mięsa upolowanych dzików,
  • konieczność zmiany odzieży przed wejściem do chlewni,
  • zakaz wstępu do chlewni osobom postronnym,
  • ubój świń pod nadzorem lekarza weterynarii,
  • zakaz utrzymywania loch/knurów,
  • konieczność wyposażenia gospodarstwa w maty dezynfekcyjne.

Z kolei gospodarstwa komercyjne będą musiały przestrzegać tych samych zasad, co niekomercyjne (poza zakazem utrzymywania loch/knurów), a dodatkowo będą musiały przestrzegać opracowanego przez właściciela planu bioasekuracji zatwierdzonego lub rekomendowanego przez inspekcję weterynaryjną. Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, iż konsekwencją braku zagwarantowania koniecznego zabezpieczenia gospodarstwa będzie brak możliwości ubiegania się o odszkodowanie, w sytuacji konieczności likwidacji zwierząt i sprzętu w ognisku choroby.

Informacja dla hodowców trzody