Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W STARACHOWICACH

Starachowice, dnia 24 czerwca 2021 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
w
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w STARACHOWICACH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach  zgodnie z § 7 ust.1,2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 poz. 2004) informuje o zbędnych składnikach rzeczowym majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży :

Nazwa składnika majątku ruchomego Ilość Rok nabycia Stan techniczny Wycena
Aparat fotograficzny Sony DSC-793 1 2004 uszkodzona migawka 1,00
Kalkulator Citizen SDC 888T 1 2011 uszkodzony wyświetlacz 1,00
Zestaw komputerowy 1 2009 Uszkodzony 10,00
Zestaw komputerowy 1 2009 Uszkodzony/przestarzały technologicznie 10,00
telefon komórkowy LG H220 1 2016 uszkodzony wyświetlacz 10,00
Notebook Asus 1 2009 uszkodzony dysk 10,00
Rozdrabniacz Braun MQ 320 1 2016 spalony silnik 1,00
Drukarka HP 2015 1 2006 uszkodzony bęben 1,00
Zestaw komputerowy 1 2009 Uszkodzony 10,00
Zestaw komputerowy 1 2013 uszkodzony 10,00
Notebook Lenowo G50 1 2014 uszkodzony 10,00
Drukarka HP CP 1700 1 2004 Uszkodzona 10,00
notebook Asus 1 2010 Uszkodzony 10,00
Zestaw komputerowy 1 2010 Uszkodzony 10,00
notebook Asus 1 2010 Uszkodzony 10,00
Zestaw komputerowy 1 2011 Uszkodzony 10,00
Zestaw komputerowy 1 2012 Uszkodzony 10,00
Zestaw komputerowy 1 2013 Uszkodzony 10,00
Drukarka HP 2200 1 2001 Uszkodzony 10,00
Czajnik elektryczny Philips 1 2010 spalona grzałka 1,00
Dyktafon Sony 1 2009 uszkodzona płyta główna 1,00
Czytnik kart 1 2017 nie odczytuje kart 1,00
Biurko Aron 1 1999 zniszczona okleina , uszkodzone drzwiczki
ze względu na długi okres użytkowania
5,00
Wentylator 2 2005 urwane , połamane śmigła 1,00
Maszyna do pisania elektryczna 1 bd uszkodzona elektronika 1,00

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty, o których mowa powyżej, należy składać do 02 lipca 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
Radomska 29
27-200 Starachowice

Oferty można składać w  sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach w godzinach 7.30-15.30

lub mailowo na adres: starachowice .piw@wetgiw.gov.pl

Oferta powinna zawierać :

  • Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (dokładny adres zamieszkania ),

Natomiast w przypadku pozostałych  osób i jednostek -nazwa, adres i siedzibę , a także telefon kontaktowy:

  • Wykaz składników majątku objętych ofertą ze wskazaniem nazwy składników;
  • Oświadczenie że zapoznał się ze stanem składników majątku, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  • Oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.

(wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1)

W przypadku wpływu co najmniej dwóch ofert dotyczących nabycia tego samego składnika majątku ruchomego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach  dodatkowo przeprowadzi aukcje ,pomiędzy tymi osobami.

Powiatowy inspektorat Weterynarii w Starachowicach  zastrzega sobie prawo do odwołania oferty sprzedażowej (całej lub części) bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji na temat składników rzeczowych majątku ruchomego można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starachowicach  pod numerem telefonu 41 2747113

Zbędne składniki majątku ruchomego można oglądać w dniach 24.06 – 02.07.2021 r. , w godzinach 8.00-14.00 w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Zakupione składniki majątku ruchomego zostaną wydane po dokonaniu wpłaty przelewem na rachunek bankowy sprzedającego nr 25 1010 1238 0856 9022 3100 0000

Jeżeli w/w składniki majątku ruchomego nie zostaną sprzedane, zostaną fizycznie zlikwidowane.

Informacja została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach  oraz na stronie internetowej: www.piw.starachowice.pl.

 

Powiatowy  Lekarz Weterynarii
w Starachowicach
Zbigniew Polak

ZAŁĄCZNIK NR1 – Formularz ofertowy

Pobierz dokument Word
Wyświetl w nowej zakładce

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *