Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wykonywanie przez urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu na wykonywaniu:

  1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednio obsługę interesantów.

Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach podjął decyzję o czasowym odstąpieniu od osobistych wizyt klientów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starachowicach.
PLW w Starachowicach po analizie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z przypadkami zakażeń koronawirusem jak również bardzo poważnej sytuacji związanej z pandemią wywołaną przez ten wirus zwraca się do wszystkich petentów o wyrozumiałość i składanie wszelkich dokumentów wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: starachowice.piw@wetgiw.gov.pl lub tradycyjnie w formie listu na adres Inspektoratu tj. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice. Porady można zasięgnąć pod nr. tel. 41 2747113 lub 41 2740332.
Zobowiązuję ponadto urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania wyłącznie czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obrotu zwierzętami.
Apeluję do lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania czynności z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach oraz prowadzących prywatne praktyki weterynaryjne do zachowanie wszelkich form zabezpieczenia przeciwepidemicznego.
Sytuacja w Państwie jest nadzwyczajna i należy dołożyć wszelkich starań aby nie stać się wektorem w rozprzestrzenianiu się tej groźnej dla życia i zdrowia choroby.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach
lek. wet. Zbigniew Polak

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *