Konkurs na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie

Kielce, dn. 8 sierpnia 2022 roku
INSPEKCJA WETERYNARYJNA

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

 

Znak: AD.2110.106.2022

Działając na podstawie art. 53a ust. 3a oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t. j.: Dz.U. z 2021 r. poz.1233 z późn. zm.) w zw. z art. 681 Kodeksu pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późń. zm) ogłaszam

konkurs
na stanowisko
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie

warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnianie wymogów określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj.:

  1. udokumentowane posiadanie min.3-letniego stażu pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią,
  2. posiadanie tytułu specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
  3. złożenie oświadczenia dla kandydata na wyższe stanowisko w służbie cywilnej (załącznik nr 1).

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii kopii dokumentów potwierdzających wymagane kompetencje, CV, listu motywacyjnego oraz krótkiej rozprawy, w terminie do 22 sierpnia 2022 roku, nt: ,, Współczesne ryzyka, zagrożenia oraz wyzwania dla sprawnej realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na poziomie powiatu.”
Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego (ustalonego w przedziale mnożnika 4.100-4.400), dodatku funkcyjnego (0.20-0.45 wartości kwoty bazowej) oraz dodatku z w służbie cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach
ul. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce
tel.: (41) 362-14-39, fax: (41) 361-68-53, e-mail: kielce.wiw@wetgiw.gov.pl,www.wiw.kielce.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie Epuap: /u4jnov28li/skrytka


Załącznik nr 1: oświadczenie kandydata

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *