ROZPORZĄDZENIE NR 4/2022

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach z dnia 31 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Wąchock i Starachowice należących do powiatu starachowickiego

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020.1421), w związku z § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. 2016, poz. 1123), zarządza się, co następuje:
§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach z dnia 16 lipca 2020 r., w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Wąchock i Starachowice należących do powiatu starachowickiego (Dz. Urz. Woj. świętokrzyskiego z 2020 r. poz.2798)
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 3. Rozporządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Starachowicach
lek. wet. Zbigniew Polak

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *