Zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego.

Wzór zgłoszenia rejestracyjnego do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach gospodarstwa pasiecznego – pasieki zgodnie z: ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 207, poz. 1762 z późn. zmianami), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zmianami)
Do pobrania pismo w formacie Ms Word.


Pobierz dokument Word

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *