Zniesienie nakazu odosobnienia ptactwa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, że dnia 5 kwietnia 2017r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 722), które uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).
Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2017r. i znosi nakaz odosobnienia drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach oraz zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem ptactwa domowego i lotów gołębi.
Jednocześnie informuję, że w związku z występowaniem w dalszym ciągu na terytorium Polski wysoce zjadliwej grypy ptasiej, nowe rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, nadal zakazuje min.: pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki oraz wnoszenia na teren gospodarstwa tusz ptaków łownych.
Ponadto nakazuje się:

  1. Utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
  2. Karmienie i pojenie drobiu oraz przechowywanie paszy w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.
  3. Stosowanie zasad higieny osobistej , w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich;
  4. Stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach budynków, w których utrzymywany jest drób;
  5. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych)

Ponadto hodowcy drobiu powinni w przypadku stwierdzenia: zwiększonej śmiertelności, znacznego spadku pobierania paszy i wody, duszności, biegunki, nagłego spadku nieśności, sinicy, wybroczyn, objawów nerwowych takich jak: skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, nieskoordynowanych ruchów, o ww. fakcie niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *