Autor: starachowice.piw@wetgiw.gov.pl

0

Zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego.

Wzór zgłoszenia rejestracyjnego do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach gospodarstwa pasiecznego – pasieki zgodnie z: ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 207, poz. 1762 z późn. zmianami), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie...

0

RHD – rolniczy handel detaliczny

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy pozwalające na prowadzenie na obszarze kraju działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD). Producenci rolni, którzy zarejestrują taką działalność u Powiatowego Lekarza Weterynarii uzyskają prawo do wprowadzania do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego. Analogicznie żywność pochodzenia...

0

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu oraz myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii,...