Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach

0

RHD – rolniczy handel detaliczny

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy pozwalające na prowadzenie na obszarze kraju działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD). Producenci rolni, którzy zarejestrują taką działalność u Powiatowego Lekarza Weterynarii uzyskają prawo do wprowadzania do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego. Analogicznie żywność pochodzenia...

0

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu oraz myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii,...