Mirzec i gmina Brody została objęta restrykcjami w związku z ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/15 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, gmina Mirzec i gmina Brody znajduje się obecnie w obszarze ochronnym (strefa żółta) i została objęta restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pozostała część powiatu starachowickiego nadal znajduje się poza obszarem objętym restrykcjami, czyli w tzw. strefie białej.
W związku z tym, że sytuacja w zakresie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń jest nadal dynamiczna i w każdej chwili może nastąpić rozszerzenie stref, przypominam o zasadach jakie obowiązują w przypadku pozyskiwania mięsa świń i dzików na użytek własny na obszarach objętych restrykcjami.

Ubój na użytek własny w gospodarstwie zlokalizowanym na terenie obszarów objętych restrykcjami z powodu ASF jest dozwolony pod warunkiem, że:

 • świnie przebywają w gospodarstwie minimum 30 dni przed ubojem,
 • świnie zostaną poddane badaniu przed ubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • mięso pozyskane od tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu,
 • zostaną pobrane próbki do badania laboratoryjnego na obecność wirusa ASF:
  • na terenie obszaru zagrożenia (część III załącznika – strefa niebieska) – obowiązkowo,
  • na terenie obszaru ochronnego (część I załącznika – strefa żółta) oraz objętego ograniczeniami (część II załącznika – strefa czerwona) – jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.
 • zabrania się w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym (część I załącznika – strefa żółta), obszarze objętym ograniczeniami (część II załącznika – strefa czerwona) oraz obszarze zagrożenia (część III załącznika – strefa niebieska) prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

Bez zmian pozostaje obowiązek zgłaszania zamiaru przeprowadzenia uboju na użytek własny do Powiatowego Lekarza Weterynarii – minimum 24 godz. przed ubojem. Natomiast zmianie uległ termin zgłaszania uboju zwierząt do ARiMR w strefach objętych ograniczeniami, wynosi on 48 godzin (2 dni) od zdarzenia.

Mięso dzików odstrzelonych na terenie obszarów objętych restrykcjami z powodu ASF :

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym (część I załącznika – strefa żółta), obszarze objętym ograniczeniami (część II załącznika – strefa czerwona) albo obszarze zagrożenia (część III załącznika – strefa niebieska) jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

 • punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,
 • innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na ww. obszarach mogą opuścić ww. obiekty, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF. Tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń. Próbki do badania w kierunku włośni powinny zostać pobrane dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF

.
Zabronione jest wysyłanie poza te obszary mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na:

 • obszarze objętym ograniczeniami (część II załącznika – strefa czerwona) – pomimo wyniku ujemnego na ASF, oraz
 • obszarze zagrożenia (część III załącznika – strefa niebieska) – pomimo wyniku ujemnego na ASF.

Dozwolone jest wysyłanie poza obszar odstrzału, na terenie Polski mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na obszarze ochronnym (część I załącznika – strefa żółta) po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF.

Jednocześnie informuję, że lekarzami uprawnionymi do przeprowadzania badania przed ubojowego i poubojowego świń na użytek własny z terenu powiatu starachowickiego ( w tym także z gminy Mirzec) są lekarze z Lecznicy dla Zwierząt w Pawłowie:

 • lek. wet. Grzegorz Chmura vel Chmurzyński – tel.: 603311634
 • lek. wet. Marcin Mandziak – tel.: 504687548
 • lek. wet. Artur Wacerz – tel: 608487019

Poniżej przypominam adres zakładki na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii z aktualnymi mapami obszarów objętych restrykcjami: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Dodatkowe informacje:

Informacja dla mieszkańców powiatu starachowickiego

Przestrzeganie zasad bioasekuracji

Wymogi dotyczące zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie

Zasady ochrony przed ASF

Informacja dla hodowców trzody

Informacja dla leśników i myśliwych

Informacje dla podróżnych

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *