Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek / Інформація для власників тварин з України, які не мають комплекту ветеринарних документів для собак, котів і фреток

W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach przekazuje obowiązujące procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych.


Тимчасова процедура Головного ветеринарного лікаря щодо переміщення тварин, які супроводжують подорожуючих, що в’їжджають з України в ЄС через польський зовнішній кордон, на час тривання збройного конфлікту.


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З
УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ
(СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ)


Temporary procedure of the Chief Veterinary Officer on dealing with animals accompanying travellers entering the EU from Ukraine via the Polish external border during the military conflict.


INFORMATION FOR PEOPLE TRAVELLING FROM
UKRAINE WITH COMPANION ANIMALS
(DOGS, CATS, FERRETS)


Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.


INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z
UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI
(PSY, KOTY, FRETKI)

Biorąc powyższe pod uwagę Państwa Członkowskie Unii Europejskiej w tym Polska zgodziły się na wprowadzanie z Ukrainy do Unii Europejskiej zwierząt z gatunku psy, koty, fretki, towarzyszących ich posiadaczom, które nie spełniają warunków weterynaryjnych tj. brak oznakowania, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, bez świadectwa zdrowia oraz bez przeprowadzonego badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Jednocześnie informuję, że Inspekcja Weterynaryjna podjęła działania, aby wszystkie zwierzęta niespełniające warunków weterynaryjnych wymaganych przy wjeździe na terytorium UE, w pierwszej kolejności były poddawane na granicy polsko – ukraińskiej szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz oznakowaniu za pomocą elektronicznego identyfikatora (mikrochip). Dodatkowo, wystawiane jest pozwolenie zezwalające na wjazd do Unii Europejskiej i dalsze przemieszczanie.

W przypadku kiedy zwierzę nie zostaje na granicy oznakowane oraz zaszczepione przeciwko wściekliźnie, z powodu np.  braku okazania zwierzęcia do kontroli, braku kwalifikacji zwierzęcia do szczepienia (zwierzę wykazuje objawy chorób) lub brak możliwości na danym przejściu granicznym w danym momencie wykonania powyższych procedur, uchodźcy ze swoimi zwierzętami mogą zgłaszać się do lecznic weterynaryjnych, w celu dopełnienia formalności wjazdowych.

Informuję że szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie  i znakowanie zwierząt przywiezionych do Polski w związku z działaniami militarnymi przeprowadza nieodpłatnie :

Przychodnia dla Zwierząt „AS”, ul. Piłsudskiego 35, 27-200 Starachowice tel.: 41 2741659, lek. wet. Dariusz Białoń tel.: 502577943

 

Informacji odnośnie postępowania z ww. zwierzętami udzielają Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,  tel. 41 2747113 , lek. wet. Witold Stanecki – Zastępca PLW tel.: 506 154 799


Wzory oświadczenia i pozwolenia

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *