Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach

0

Sprawozdanie finansowe 2020

Realizując obowiązek sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych zamieszczamy sprawozdanie finansowe za rok 2020 w postaci następujących dokumentów:   Zestawienie zamian w funduszu jednostki za rok 2020 Pobierz dokument PDF           Wyświetl w nowej zakładce Rachunek zysków i strat jednostki...

0

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach

Informuję, że od dnia 15 marca 2021r.  została uruchomiona pracownia badania mięsa świń i dzików w kierunku włośnicy metodą wytrawiania z użyciem mieszadła magnetycznego. Pracownia znajduje się w Pawłowie 24E (pierwsza ulica w lewo za cmentarzem jadąc od strony Starachowic) Próbki badane są we wszystkie...

0

Ryzyko wystąpienia ptasiej grypy ptaków (HPAI)

Informuję, że teren powiatu starachowickiego realnie zagrożony jest wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W ostatnich tygodniach w Polsce stwierdzono kilkadziesiąt ognisk i przypadków tej choroby. Jedno z ognisk zostało stwierdzone w sąsiednim powiecie ostrowieckim. W związku z powyższym proszę o niezwłoczne powiadamianie...

0

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach poszukuje kandydatów do wykonania czynności w ramach umowy cywilno – prawnej na rok 2021.

Rodzaj czynności – lekarze weterynarii: szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze; sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami, lub konkursami zwierząt; badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia; sprawowanie...