Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach

0

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W STARACHOWICACH Starachowice, dnia 24 czerwca 2021 r.         OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w STARACHOWICACH Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach  zgodnie z § 7 ust.1,2 ...

0

Wścieklizna

Wścieklizna Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę...

0

Sprawozdanie finansowe 2020

Realizując obowiązek sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych zamieszczamy sprawozdanie finansowe za rok 2020 w postaci następujących dokumentów:   Zestawienie zamian w funduszu jednostki za rok 2020 Pobierz dokument PDF           Wyświetl w nowej zakładce Rachunek zysków i strat jednostki...

0

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach

Informuję, że od dnia 15 marca 2021r.  została uruchomiona pracownia badania mięsa świń i dzików w kierunku włośnicy metodą wytrawiania z użyciem mieszadła magnetycznego. Pracownia znajduje się w Pawłowie 24E (pierwsza ulica w lewo za cmentarzem jadąc od strony Starachowic) Próbki badane są we wszystkie...

0

Ryzyko wystąpienia ptasiej grypy ptaków (HPAI)

Informuję, że teren powiatu starachowickiego realnie zagrożony jest wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W ostatnich tygodniach w Polsce stwierdzono kilkadziesiąt ognisk i przypadków tej choroby. Jedno z ognisk zostało stwierdzone w sąsiednim powiecie ostrowieckim. W związku z powyższym proszę o niezwłoczne powiadamianie...

0

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach poszukuje kandydatów do wykonania czynności w ramach umowy cywilno – prawnej na rok 2021.

Rodzaj czynności – lekarze weterynarii: szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze; sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami, lub konkursami zwierząt; badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia; sprawowanie...