Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach

0

Nabór lekarzy weterynarii na rok 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, że w dniach 30.11.2017 – 01.12.2017r. odbędzie się nabór na rok 2018 lekarzy weterynarii do: – badania przedubojowe i poubojowe zwierząt rzeźnych i mięsa ( w tym badanie mięsa na użytek własny) – nadzoru nad przetwórstwem i rozbiorem...

0

Afrykański Pomór Świń (ASF)

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoruświń (ASF) w Polsce. Jest to pięćdziesiąte pierwsze i pięćdziesiąte drugie ognisko choroby u świń domowych od dnia stwierdzenia występowania w Polsce ASF tj. od 17 lutego 2014 r. Pięćdziesiąte pierwsze ognisko ASF (dwudzieste...

0

Zniesienie nakazu odosobnienia ptactwa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, że dnia 5 kwietnia 2017r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 5 kwietnia...

0

Zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego.

Wzór zgłoszenia rejestracyjnego do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach gospodarstwa pasiecznego – pasieki zgodnie z: ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 207, poz. 1762 z późn. zmianami), ustawą z dnia 11 marca 2004...