Autor: liberty@rafalek.pl

0

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2022

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach z dnia 31 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Wąchock i Starachowice należących do powiatu starachowickiego Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004...

0

Sprawozdanie finansowe 2021

Realizując obowiązek sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych zamieszczamy sprawozdanie finansowe za rok 2021 w postaci następujących dokumentów:   Zestawienie zamian w funduszu jednostki za rok 2021 Pobierz dokument PDF Wyświetl w nowej zakładce Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2021 Pobierz...

0

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje o wyznaczeniu ogniska choroby – wścieklizny w miejscowości Mirzec Malcówki 41 w następstwie wystąpienia wścieklizny u lisa

W związku z powyższym zostało wydane rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Mirzec w powiecie starachowickim. Powyższe rozporządzenie będzie obowiązywać przez okres 3 miesięcy od daty wydania, pod warunkiem,...